Generelt

Bankforbindelse
DnB
Styreformann
Per Ole Jøsok
Daglig leder
Vidar Børve
Teknisk sjef
Roger Jøsok

Enkeltmannsforetaket Reidar Jøsok Linjeprosjekter ble opprettet i 1974 som et uavhengig rådgivende konsulentfirma. Vi ble videreført som aksjeselskap i 1997. Gjennom våre år i industrien har vi opparbeidet en meget god kompetanse innen flere felter i bransjen.

Firmaet gir råd og utfører detaljprosjektering for eiere av elektriske overføringsnett, kraftprodusenter og utviklere av nye kraftanlegg, samt produsenter og importører av utstyr og entreprenører innen bransjen.

Vi er meget stolte over kvaliteten vi kan tilby våre kunder. Kvalitetsikringssystemet er bygget opp etter ISO 9001:2015 og sertifisert av DNV GL.

De siste årene har vi arbeidet på prosjekter i både Norge og utlandet. I både Afrika og Asia er det behov for å utvide linjetraseer og kraftproduksjonen for at områdene skal kunne utvikle seg videre.

Vi er klar til å møte fremtidens utfordringer.