Har du lyst å bli med på laget?

Enkeltmannsforetaket Reidar Jøsok Linjeprosjekter ble opprettet i 1974 som et uavhengig rådgivende konsulentfirma. Vi ble videreført som aksjeselskap i 1997. Gjennom våre år i industrien har vi opparbeidet en meget god kompetanse innen flere felter i bransjen. Firmaet har pt 25 ansatte, herunder sivilingeniører, ingeniører, tekniske tegnere, landmålere, noen med økonomisk tilleggsutdannelse.

Firmaet gir råd og utfører detaljprosjektering for eiere av elektriske overføringsnett, kraftprodusenter og utviklere av nye kraftanlegg, samt produsenter og importører av utstyr og entreprenører innen bransjen. Vi har mer enn 35 års erfaring med prosjektering og utredninger av overføringsledninger, kabelanlegg og transformatorstasjoner i Norge og utlandet. Spesialområdet er elektriske kraftforsyningsanlegg, herunder sentralnett, regionalnett, distribusjonsnett, transformatorstasjoner, koblingsanlegg, overføringslinjer, stikking og detaljprosjektering av kraftledninger. I tillegg tilbyr vi nettanalyser, energiplaner, samt elektrisk og bygningsteknisk prosjektering av kraftforsyningsanlegg og lignende anlegg. Vi utfører utredninger, meldinger, søknader, konsekvensutredninger og andre prosedyrer iht. Energiloven, Plan- og Bygningsloven, Oreigningsloven og annet lovverk. Dette inkluderer også oppfølging av myndighetsbehandling av nettanlegg, grunneier kontakt og tilleggsutredninger.

Vi er meget stolte over kvaliteten vi kan tilby våre kunder. Vi bruker det beste av programvare i bransjen, men vektlegger at våre medarbeidere skal ha en praktisk forståelse som kommer våre kunder til nytte. Vi arbeider etter et opplegg som skal sikre byggherren en kvalitetssikring som samsvarer med ISO 9001:2015.

Det er store behov for oppgraderinger av nettet i Norge og i både Afrika og Asia er det behov for å utvide linjenett og kraftproduksjonen for at områdene skal kunne utvikle seg videre.

Vi er klar til å møte fremtidens utfordringer. Har du lyst å bli med på laget?